Deels achterhaald

Deze in januari geplaatste pagina is achterhaald met een vroege publicatie, maar de essentie is gebleven. Laat ik daarom ongewijzigd met toevoeging van deze kleine alinea. 

Twijfelen over traject en tijd

Aanvankelijk wilde ik met deze internetsite een afgeronde bijdrage aan 70 jaar WOII-herdenkingen maken. Dat was te hoog gegrepen. Om diverse technische en inhoudelijke redenen, maar vooral omdat de praktische start op 4 mei 2014 te laat was.

Het is moeilijk in dit onderwerp te selecteren, de juiste toon te vinden, uitgebalanceerd enige luchtigheid te verweven.  

Dat 'snelle' voornemen kieperde ik overboord.  Bovendien richt ik dit internet-document nu eerst op familie en (sport)vrienden. 11 April 2016 of 2017 is een mooie einddatum,. dan nog blijft het geschiedschrijving, nooit voltooid. 

Tenslotte:

De titel ‘Vergeten verzet’ is een stilistische overdrijving.

Van volledig 'vergeten' kan geen sprake zijn bij een straatnaam. Stilistische overdrijving is genuanceerd, is niet totaal. Wel vind ik Dirk Bons en zijn Amsterdamse gezin beslist te weinig bekend in verhouding tot de omvang en veelzijdigheid van hun verzet.

In het begin meende ik dat heel precies te weten, nu durf ik nog niet te zeggen in welke mate sprake is van onderbelichting. Ik blijf er wel van overtuigd dat die er is. Beschrijf ik zodra ik voldoende inzicht heb.  

Gerard Bons

Mailcontact: gerard@dirkbons.nl

 

Volgende pagina: Toonzetting