Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Islamitische doos van Pandora  (opinie 5)

De huidige oorlogen in en rond Syrië komen niet echt overeen met WOII. In die miljoenenslachtingen lag alles zoveel eenvoudiger. Twee gigantische, zeer geavanceerde legermachten, die toch te zwak waren tegen een overmachtige alliantie. Toen het klaar was hadden de verliezers geen perspectief om opnieuw te beginnen.

Weer gigantische oorlogsbranden, wijd verspreid, toch onvergelijkbaar. Nu hebben we te maken met een Islamitische Doos van Pandora. Moeten we daarom lijdzaam de gevolgen afwachten van al wat daaruit fladderde?

Een einde maken aan de terreur van dat kalifaat zal bepaald niet meteen de algemene vrede in het Midden-Oosten inluiden. Maar het alternatief, IS dat de wereld blijft terroriseren, is zoveel zwarter.

Ook de laatste Balkanoorlog voldeed niet aan het eenvoudige WOII- script. Met drie volkeren, Serviërs, Kroaten en Moslims die elk beide andere partijen bestreden. Het was niet afgelopen in 1995. Uiteindelijk woedde in 1999 ook om Kosovo een oorlogje, kort omdat de Amerikanen er direct bovenop zaten, voordat zich een herhaling van Srebrenica kon voordoen. Maar de vijandige etnische vuurtjes bleven en blijven nog lang opvlammen.

Maar dat is niet te wijten aan de NATO-bombardementen in 1995 en 1999.  

Ook van die geschiedenis kunnen we leren. Een volledig uitschakelen van de meest vernietigende Islamitische kracht, die vooral ideologisch heftig giftig is voor de hele wereld, is pure noodzaak.

En ook de beste indamming van de vluchtelingenstromen.