Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Concept

 Gelezen in Nieuw-Zeeland

 ,,I am from New Zealand’’, las ik in een in mail terwijl de koffers waren ingepakt. De afzender had Dirkbons.nl gelezen. Op een plek die duizend kilometer achter  Australië ligt, waar onze absolute tegenvoeters lopen.

Als 66’er blijf je je verbazen dat dankzij de digitale wereld iedereen dit kan lezen in de gehele echte wereld.

Die mail stuurde Mike Bouman  tijdens een vakantie in Nederland. Hij had zojuist Eerebegraafplaats Bloemendaal bezocht. Voor het graf van zijn oud-oom Johannes Petrus van Kan, naast dat van Dirk Bons. Van Kan was organisator van knokploeg Reintje de Vos. Regelaar van duizenden bonkaarten voor de aanvankelijk op onderduik gerichte organisatie,  en vervalste papieren,   

Mike zocht familie, mede daarom wilde hij mij ontmoeten. Het voornemen de site een paar maanden te laten rusten (site-vakantie)  had ik graag onderbroken, de echte vakantie in Oostenrijk kon ik niet uitstellen. Monique bracht uitkomst. Het kwam niet tot een ontmoeting, maar zij bracht hem op het spoor van een zoon van Van Kan. 

Mike komt volgend jaar weer op familiebezoek. Daarna wil ik meer schrijven over Van Kan

Tenslotte die  eerste mail volledig, daaronder de vertaling,    

Hello Gerard

I have just come back from Eerebegraafplats today where I visited the final resting place of the brother of my Grandmother; J.P. van Kan. As you know, resting alongside him is your cousin and his father (Ton and Dirk). I would like to find out as much as I can about their story. I am from New Zealand and am on holiday in the Netherlands for another week.

I only found your great website,  it is very helpful to the story I am just finding out about. My father told me a small amount of detail before he died about his uncle as he was 17 and living in Amsterdam, he remembered his mothers grief surrounding her brothers murder just before the end of the war.

If you know of any literature in English that tells more of the story of the work of the Bons and Van Kan group I would appreciate any information you could pass on. Also if you have any suggestions on how I can research information to help me contact the family of J.P. Van Kan, that would also be helpful.

 

It is so humbling to read the stories of so many special, wonderful, unselfish and generous people. Your website is very valuable and extremely well presented.

Kind Regards

Mike Bouman

(De letterlijke vertaling uit Google Translate is zoals gebruikelijk krom, ik hoop geen grote vergissing te hebben gemaakt in de bijgewerkte versie hieronder.

Hallo Gerard

Ik kom net terug van Eerebegraafplats, waar ik de laatste rustplaats bezocht van de broer van mijn grootmoeder; JP van Kan. Zoals je weet, rusten naast hem je neef en zijn vader (Ton en Dirk). Ik zou graag zo veel als  kan van ze weten, van hun verhalen. Ik kom uit Nieuw-Zeeland en ben nog een week in Nederland op vakantie.

 Ik vond zelf uw geweldige website zeer nuttig om het verhaal om meer te vinden. Mijn vader vertelde me voor zijn dood een kleine hoeveelheid details over zijn oom. Toen hij 17 was en woonachtig in Amsterdam, Hij herinnerde zich zijn moeders verdriet om haar broers moord, net voor het einde van de oorlog.

Als je weet hebt van Engelstalige literatuur en verhalen over het werk van de Bons en Van Kan groep, zal ik die informatie graag doorgeven. Ook als je suggesties hebt om me te helpen contact op te nemen met de familie van JP Van Kan, zou dat ook nuttig zijn.

Het maakt zo neerslachtig de verhalen van zo vele speciale, prachtige, onzelfzuchtige en gulle mensen te lezen. Uw website is zeer waardevol en zeer goed gepresenteerd.

Vriendelijke groeten

Mike Bouman

Ik kan niet ontkennen dat deze waardering, toegezwaaid vanuit 13.000 kilometer loodrecht onder ons, mij plezier verschaft. Bovenal inspireert het mij dat daar deze intense  nagedachtenis leeft aan een medestrijder van mijn oom en neef.

Gerard Bons