Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

In de zes pagina's hierna drie onthullingen. Nog (!!!) geen feitelijke beschrijvingen vasn de Eerebegraafplaats, is wel  twee 'actuele' sfeerschetsen waard.


Dankzij lezer Henk Deken kreeg ik de beschikking over gedigitaliseerde films van de onthulling van De Opgeheven Hand in 1947. Van zijn vader, kp'er Johan Deken.