Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

‘Verstrooid' vliegtuig (2)

Mijn daar wonende familie had eerbied voor het onderaardse aandenken van zes gesneuvelde bevrijders in haar weiland. Toch moesten ze noodgedwongen wel eens over, of er kort langs.

Oom Piet Bons en zoon Cor, de volgende bewoner, overlegden enige keren met de gemeente en de bergingsautoriteiten van de Koninklijke Luchtmacht. Die gaf het schroot met zijn zwarte historie de laagste prioriteit. Wellicht omdat het in zo'n weids en woningloos landschap lag. 

Onderzoeker Arjan Wemmers trok in 2007 de zaak vlot. Hij riep offshore-gigant Boskalis te hulp. Die maakte een bergingsplan zonder bodemvervuiling.  Dit nam de laatste twijfel bij de instanties weg. Maar na alle moeite die Cor zich had getroost voor een respectvolle berging, overleed hij voordat die plaats vond.

Op 1 mei 2015 ging Boskalis met een kraan aan de slag. De kraanbak sneed als door boter naar beneden, bevestigde hoe ‘prop’ en motor zo diep konden wegzakken. Dit vergemakkelijkte de bergingsklus wel. ,,Ik kwam niet eens zo laat in de ochtend kijken en toen was het al gebeurd’’, vertelde Paul, de jongste broer van Cor en Betuwenaar.  

 “Het was een ontroerend moment”, vertelt Dicky Bons, de weduwe van Cor, tegen nieuwsblad Het Kontakt. “Niet alleen omdat mijn man dit zo graag wilde, maar ook omdat je dan echt beseft dat hierbij zes jonge mensen zijn omgekomen. ” Wemmers vult haar aan: “Toen deze motor stopte,  stopte ook het leven van de zes bemanningsleden.”      

Foto's:  Dick Bons.

Voor deze samenvattingen is geput uit  het verslag over de opgraving in nieuwsblad Het Kontakt, editie Alblasserwaard. Een link naar de publicatie staat in de kolom links.

De inzet en resultaten van Arjan Wemmers zijn voor een jonge huisvader imponerend en staan beschreven in de pagina's  Paalzitten  (volgende pagina) en Nieuwe neef .