Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

PAGINA IN OPBOUW

In de schoolbanken

Van oudste zoon Ton bestaan drie klassenfoto's, gemaakt in de Bavinckschool.  Van aanzienlijk betere kwaliteit dankzij de beste filmrolletjes, gedrukt op superieur fotopapier.  Zelfs ingezoomd zijn de koppies van de kinderen goed herkenbaar.

Graag plaats ik ze alle drie, temeer omdat er zo weinig andere foto's  zijn, van het hele gezin. 

Dicky Kooijman,-Vreeken een vriendin van mijn zus Heleen, mailde ze.

De klassen hebben de nummering uit die tijd, je kunt ook zeggen dat het om groep 4 t/m 6 gaat.

Het is alsof de klassen de zware crisis- en oorlogsjaren voorzien. Ach het was nog traditie om op groepsfoto's serieus te kijken.. De drie foto's tonen dat Ton al omstreeks zijn achtste  een bril ging dragen. 

Treffend is zijn voorwaarts gerichte blik op de laatste klassenfoto.  Of rechts naar opzij, met al die andere gezichten naar de lens gericht. Ton keek verder en om zich heen, net als zijn vader toen de Duitse knoet steeds harder in het rond sloeg. Ton's  verzet zou in verzetsgezin Bons het verst reiken,  tot in Oost-Nederland.