Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

 - Basisteksten  -                            -  Toelichtingen e.d.  -                        -   Eigen interpretatie, mening  -

 ZOOEKEN.  Met een muisklik worden veel foto's vergroot weergegeven.  Onderstreept = een link.

-------------------------------------------------------------------

En verder omgebracht.

Van het Niod kreeg ik een lijst met 21 namen van mannen die behoorden tot de knokploeg van Dirk Bons behoorden, 'Reintje de Vos'.  Van hen geef ik korte samenvattingen van de informatie in de site van de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Opvallend is de brede samenstelling in afkomst: RK, NH, kerkeloos en zelfs een pure communist. De laatste ver  af van de KP-leider, die actief was in de Oranjevereniging.


Lasser Leendert van Keimpema (20) was zoon van een caféhouder in IJmuiden. De diep gelovige katholieke jongen trad medio 1944 tot de knokploeg Reintje de Vos. Hij werd ingedeeld bij de EHBO-sectie, was ook koerier, vervoerde wapens en bewaakte soms ’s-nachts wapenopslagplaatsen. 

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. 

Graftekst: R.I.P. God, kerk en land getrouw, bracht hij het offer van zijn leven

Arie Meierdrees, 36 jaar, was getrouwd en had een achtjarige zoon. Hij was lampenkappenmaker in een eigen bedrijfje, kon zich in de laatste oorlogsjaren daarme niet handhaven en richtte in het laatste jaar zijn werkplaats in voor verkoop van warme soep aan buurtgenoten. Hij sloot zich in juli 1944 aan bij de knokploeg Reintje de Vos. Verzetsacties van Meierdrees  zijn niet bekend, wel maakte hij op zondagen wapens schoon en repareerde ze. 

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’.    

Grafspreuk: Arie, wij zijn je dankbaar voor wat je hebt gedaan.Theo Nieland (25) streed in mei 1940 in Den Bosch bij de luchtdoelartillerie. In de loop van de oorlog negeerde hij oproepen voor de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Ook die in mei 1943 aan alle oud-militairen om om terug te keren  in krijgsgevangenschap en dook onder bij vrienden. In september 1944 sloot Nieland zich aan bij knokploeg Reintje de Vos, werd commandant van een zogenoemde machinegeweergroep en gaf als oud-militair wapeninstructie. Zijdelings was hij betrokken bij het verlenen van hulp aan onderduikers. Hij zorgde voor onderduikadressen.  

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Hij werd doodgeschoten in Sint Pancras.

Graftekst: R.I.P. Als goed verkenner gaf hij zijn leven voor God, kerk en landJurgen Overdiek (29), nederlands-hervormd, werkte vanaf 1935 als bankwerker bij Metaalgieterij Holland in Amsterdam. Hij trouwde in augustus 1939 en werd een maand later gemobiliseerd en werkte na de capitulatie in Gouda aan herstel van oorlogsschade. In juni 1943 werd hij verplicht tewerkgesteld in de fabriek van Duitse jachtvliegtuigen Messerschmitt in Duitsland. Tijdens verlof in Amsterdam dook hij onder. Overdiek ondergedoken sloot zich aan bij de knokploeg  Reintje de Vos en nam deel aan overvallen en aanslagen. In zijn woning werden regelmatig wapens en munitie opgeslagen.  

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Hij werd op 15 april in Sint Pancras vermoord.  

Graftekst: Hier rust onze onvergetelijke man en vader  


Johan (Johnnie, 25) Pardoen was lid van de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Vereniging Vrienden der Sovjet-Unie. Hij werkte vanaf september 1938 als slagersbediende bij een Joodse slagerij. Toen deze werd gedeporteerd en een NSB’er de zaak over nam, bleef Pardoen in een filiaal werken. Hij hield voedselbonnen en voorraden achter en verleende vanuit de slagerij voedselhulp aan derden.. Pardoen had vanaf 1943 een onderduiker in zijn woning. In juli 1943 was hij betrokken bij de illegale begrafenis in een volkstuintje in Amsterdam van de Joodse schoonmoeder van zijn vader. In september 1944 trad hij toe tot de Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam en kreeg instructie in het gebruik van diverse wapens.  Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Met daarop ook de adressen.

Pardoen werd thuis gearresteerd en op 15 april in Sint Pancras vermoord. 

Graftekst: Hij gaf wat hij geven kon, zijn leven  
   .Gerard Steen (20) wilde broeder-onderwijzer worden en ging hij in september 1941 naar het Juvenaat der Broeders van de Heilige Aloysius in Oudenbosch, maar de kloosterroeping was niet sterk en hij keerde terug naar Amsterdam. Begin 1942 werd hij aspirant-schrijver bij het  belastingkantoor in Amsterdam, zat ook een half jaar in de Nederlandse Arbeidsdienst.  In september 1944 werd Steen trad toe tot knokploeg Reintje de Vos. Meermalen was hij betrokken bij wapentransporten, verrichtte voor BS-commandanten koeriersdiensten en stelde zijn kamer in zijn ouderlijk huis ter beschikking voor het geven van wapeninstructie.  Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Bij Steen thuis werd ook een stengun met 60 patronen aangetroffen. Hij werd op 15 april in Sint Pancras vermoord.

Graftekst: R.I.P. Hetgeen gij deedt zal blijven leven, door lief en leed één zij ons streven


Jean Steets (23) werkte als machinaal houtbewerker bij verschillende meubelfabriekjes in Amsterdam. Aan meerdere oproepen voor de arbeidsinzet gaf hij geen gehoor en dook eind 1944 onder. In juni 1944 sloot Steets zich aan bij de knokploeg Reintje de Vos. Vanaf oktober 1944 kreeg hij met elf andere jongemannen als manschappen van sectie 5 instructie in het bedienen van een stengun.  Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Met adressen, 

Steets werd in de woning van zijn moeder aangehouden. Hij werd op 15 april in Sint Pancras vermoord.  
   
Graftekst: Hier rust onze lieve zoon. Hij stierf voor recht en vrijheid  
   
   
  
Rudolf Stroethoff (19) groeide als buitenechtelijk kind op in Huize St. Aloysius in Amsterdam. Hij werkte als machinebankwerker bij een scheepswerf en machinefabriek. Als hobby maakte hij ‘frontkaartjes’ en de daarbij behorende ‘beschouwingen’. Stroethoff sloot zich in september 1944 aan bij de knokploeg Reintje de Vos, die kort daarop werd opgenomen in de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij verrichtte koeriersdiensten, was betrokken bij het vervoer van munitie en kreeg wapeninstructie. 

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Hij werd op 15 april in Sint Pancras vermoord.  

Graftekst: R.I.P. God, kerk en land getrouw, bracht hij het offer van zijn leven


  

Hein Wipper (37) was getrouwd en vader van twee zoons. Voor de oorlog was hij magazijnbediende, werd werkloos en kluste als ‘los metselaar’ in het bouwbedrijf van zijn schoonvader. Wipper werkte in 1941 gedwongen in Duitsland , in 1943 in de loodsen van het Duitse leger. Na Dolle Dinsdag, 5 september 1944, sloot hij zich aan bij de BS in Amsterdam. Hoewel ‘Reintje de Vos’ al was opgenomen in ‘Linie West’, wordt hij gerekend tot die knokploeg.  Hij kreeg wapeninstructie en repareerde motoren voor toekomstige acties.  

Zijn arrestatie was te wijten aan de vondst van de ‘identiteitsplaatjes’. Hij werd op 15 april in Sint Pancras vermoord.  

Graftekst: Altijd zult u in onze herinnering blijven