Breed

Deze site gaat niet alleen over Dirk Bons. Ook zijdelingse, andere massale dood en terreur in WOII, krijgen aandacht. De meeste pagina's lees je in twee minuutjes.

Wel veel pagina's. Raakt de samenhang niet zoek? 

Ik heb gestreefd naar optimale herkenbaarheid, pagina's met individualiteit, zonder noodzaak het voorgaande te lezen. Ver uit elkaar staande pagina's met inhoudelijke relatie zijn vaak gelinkt, hoef je niet te bladeren.

Als halve digibeet metselde ik in november 2014 Dirkbons.nl in een maand, dankzij een handzame zelfbouwsite. Weinig toeters, iconen en duimpjes (pardon, likes), bevalt me. Het gastenboek wiste ik, geen zin in en gelegenheid voor dagelijkse controles, wens nooit een voor iedereen leesbare antisemitische kreet pas na een week te zien. Mijn site-mailadres volstaat.

Toen wilde ik voor 5 mei 2015 klaar zijn, maar vooral archiefonderzoek viel zwaar tegen. Ik neem desnoods de tijd tot mei 2020. 

Ik dub voortdurend over een gepaste toonzetting. De film 'Er ist wieder da', met een gereïncarneerde Hitler, zette aan het denken. 100% look-a like, ook in gedrag, toch herkenbaar een cabaretier. Een verademing in onze omgang met deze historie. Zwart, maar met humor tegenover haat en satirische marginalisering van de neo-nazi's. Ze mishandelen de wedergekomen Führer.

Meer opinie in hoofdstuk Motief, In alle andere pagina's poogde ik standpunten te vermijden.

Volgende pagina: Onverwachte publicatie