De affectie van de schrijver

,,Feiten zijn heilig, meningen zijn vrij’’. De zegswijze lijkt zo achterhaald  dat ik die in Goolge niet (vlot) kan vinden. Dertig jaar geleden nog een ijzeren wet in de journalistiek. Die hoofdelementen moesten strak gescheiden staan. Buiten een officieel commentaar was ‘vloekende kleuren’ taboe, want de lelijkheid van een kleurencombinatie was een mening. Zo kon je feitenrelazen nauwelijks kleuren.

Tegenwoordig bevat dagbladverslaggeving steeds meer herkenbare persoonlijke tinten. Mooiste is ironie waarmee je het inhoudelijk niet eens bent, maar leuk is beschreven.Toch worstelde ik met de mate waarin ik mijn affectie in de teksten zou larderen.

Tot tot me doordrong hoe gigantisch veel meningen in de feitenverhalen van Historisch Nieuwsblad staan. Hetzelfde geldt voor boeken als De Vergelding (Jan Brokken) en Oorlog en Terpentijn (Stefan Hertmans, Gouden Boekenuil, nominatie Libris), beide tjokvol droefenis, verontwaardiging en andere emoties.

Weer liet ik een uitgangspunt vallen. Regiojournalistiek was mijn beroep, nu ben ik een jaar amateur-historicus. Op feiten die geen keer meer krijgen kun je heel makkelijk direct je eigen commentaar geven, zelfs in dezelfde zin.

Dan is het wel een plicht je te laten zien.

Lang vond ik de inhoud van de site bijna oneindig veel belangrijker dan mijn persoon. In mijn vorige leven evenwel ergerde ik me aan dezelfde vervelende smoes van geïnterviewden die niet op de foto wilden. Vaak uit een soort ijdelheid, die lieten zich makkelijk overhalen. Vermoeiend waren discussies met serieus bescheiden bronnen als ik vond dat lezers recht hadden op een kop in de krant... van die persoon dus.

Nu gelijk twee plaatjes van mij, met inleidende foto op de vorige pagina. Hiernaast een semi-selfie, gewoon met de camera op statief. Daarboven een foto met voor de afwisseling veel geheven handen, uitleg op pagina foto's

Gerard Bons

Gerard Bons is van 19-06-1949, Dordrecht, werkte vanaf 1986 als regiojournalist bij Deventer Dagblad, nu onderdeel van Wegener-uitgave De Stentor. Was ook werkzaam in Arnhem en Raalte en is nu gepensioneerd.

Tweede foto: Tim van Veen, Bevrijdingsfestoial Groningen.

Volgende pagina: Structuur site

Mailcontact: gerard@dirkbons.nl